Prosjektet er i tråd med tidsplan og budsjett

Ny JUMO-fabrikk i Teknologiparken: "Utviklingen går fremover med stormskritt"

"Det går fremover med stormskritt", sier en fornøyd Stefan Reith, JUMOs prosjektleder for det nye anlegget i Fulda-West Technology Park. Det dårlige været i juli hadde ingen innvirkning på Reith og teamet hans. "Vi har tatt igjen forsinkelsene etter den tre uker lange regnperioden, og vi ligger fortsatt noen dager foran skjema", sier han.

Nedlastninger

Pressebilde
(ZIP, 11.51mB)
Visittkort
( VCF, 246B)

Kostnadene forblir innenfor de planlagte rammene. Prosjektleder Reith fremhever teamets sterke motivasjon og effektive samarbeid på tvers av ulike seksjoner. Han uttrykker også at han er imponert over kompetansen til de involverte selskapene. "Håndverks- og partnerbedriftene besitter imponerende teknisk kunnskap og årelang erfaring. Dette danner grunnlaget for den raske fremdriften i byggeprosessen," påpeker JUMO-prosjektlederen.

For tiden fokuseres det på betongarbeidene i kjellerens siste del, hvor alle veggene allerede er satt opp. Siste finpuss og montering av filigrantakene over kjelleren er også i prosess.

Produksjon av isvegger - ved 30 °C

Utgravingen av fundamentene til de to trappene startet denne uken. I tillegg ble himlingspanelene lagt over forsynings- og logistikkorridoren denne uken - for første gang vil bygningens fulle høyde bli nådd!

Samtidig er installasjonen av bærere, stendere og frostforkanter i gang. "Vi må tenke på vinteren allerede nå, selv om bygningsarbeiderne for tiden sliter med godt og vel 30 °C på byggeplassen", sier Reith.

Produksjonsareal på rundt 13 000 kvadratmeter

JUMO bygger et anlegg for produksjon av temperatur- og trykksensorer i teknologiparken med et produksjonsareal på rundt 13 000 kvadratmeter. Disse produktområdene har den siste tiden opplevd en vekst over gjennomsnittet. JUMO ser et stort potensial her også i årene som kommer. Med en kostnad på 50 millioner euro er den nye bygningen den største investeringen i JUMOs historie.

Jordvarmeboring i løpet av de neste dagene

I henhold til den nåværende planleggingen vil JUMO bli helt fri for fossilt brensel. Et jordvarmeanlegg skal brukes til oppvarming. Dette skal dekke spisslasten, mens grunnlasten i sin helhet skal dekkes av varmegjenvinning fra produksjonsprosessene.

Prøveboringen fant sted i løpet av uken 28. august. "Etter det vet vi hvor mange brønner vi må bore for jordvarme", forklarer Reith.

Kjøle- og ventilasjonssystemene i det nye anlegget skal hovedsakelig drives med egenprodusert strøm fra et solcelleanlegg.

Ønsker du mer informasjon?


Pressetalsmann

Norge JUMO AS +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10