Project resultaat

Het meten van de pH-waarde is dus van een cruciaal belang en een belangrijk onderdeel in het reinigingsproces. Een tweede belangrijke factor in het reinigingsproces is het meten van de verzadiging van het water. Verzadigd water verliest ook de reinigende functie. Het inzetten van nauwkeurige geleidbaarheidssensoren is dan essentieel en zorgt er voor dat het verzadigede water tijdig word ververst. JUMO is al jarenlang een betrouwbare partner van INNO+ en samen streven wij naar een verdere optimalisatie van het leefklimaat voor mens en dier.


Insert your alternative text
Nyheter fra kalibreringslaboratoriet

Luftfuktighet- og trykkservice

Det akkrediterte kalibreringslaboratoriet for den målte variable temperaturen har vært i Fulda (D) siden 1992. JUMO har nylig blitt akkreditert av den tyske akkrediteringsmyndigheten (DAkkS) som tjenesteleverandør for kalibrering av fuktighet og trykk. På denne måten kan JUMO støtte kunder under hele produksjonskjeden.

Luftfuktighet

En nyhet er kalibrering av sensorer for fuktighetsmåling. Fuktighet har stor innvirkning på miljøet og materialene som eksponeres for dette. Overvåking og måling av fuktighet er avgjørende for å unngå effekter som kondens, korrosjon, muggvekst, oppvarming og forurensning av produkter.

Luftfuktigheten er nødvendig å måle i bransjer som produserer og distribuerer næringsmidler, legemidler, kjemikalier, drivstoff, tre, tekstiler og papir. Museer, kunstgallerier, datasentre, sykehus, forskningslaboratorier og halvlederprodusenter er andre institusjoner/bedrifter der fuktighetsmåling er avgjørende.

I laboratoriet i Fulda (D) kalibrerer JUMO hygrometre som brukes til å registrere relativ luftfuktighet (inkludert bruk av transmittere og dataloggere). Disse kalibreringene er alltid akkrediterte.

DKD-kalibrering av luftfuktighet

DKD kalibrering 1 av fuktighet

DKD-kalibrering av luftfuktighet

DKD kalibrering 2 av fuktighet

Trykk

For å sikre optimal ytelse, anbefales det sterkt å kalibrere elektriske og mekaniske trykkmåleinstrumenter årlig. Vårt JUMO-serviceomfang inkluderer nødvendige justeringer, vedlikehold og rengjøring for å sikre påliteligheten av utstyret. Som en ny tillegg til vår service, tilbyr vi akkrediterte kalibreringer av både den mekaniske måleenheten og trykket direkte på stedet.

Denne tjenesten kan utføres uavhengig av produsent. JUMO har kapasitet til å kalibrere både absolutt og relativt trykk innenfor et måleområde fra -1 til +600 bar. Vår kalibreringsprosess følger standardene DKD-R 6-1: 2014 eller DIN EN 837: 1997. Andre tjenester inkluderer utstedelse av et detaljert kalibreringssertifikat, påføring av et kalibreringsmerke på det aktuelle objektet, samt frigivelse av målte verdier før eventuelle justeringer gjennomføres.

Din kontaktperson


DAkkS-kalibrering

Norge JUMO AS +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10