Industrieofen
Suksesshistorie: ovnskontroll

Pålitelig ovnskontroll

I mer enn 90 år har Vacuumschmelze GmbH & Co. KG, med hovedkontor i Hanau, Tyskland, utviklet seg til å bli et av verdens ledende selskaper for magnetiske og metalliske spesialmaterialer samt produkter raffinert fra disse materialene. I dag sysselsetter selskapet over 4000 mennesker og eier mer enn 800 patenter. Produkter for nesten alle bransjer og markeder produseres hvert år i forretningsenhetene halvfabrikat, deler, kjerner, komponenter og permanentmagneter.

Prosjekt

Ved fremstilling av magnetiske materialer skal sammensetningen av smelten og alle videre produksjonstrinn utformes på en slik måte at kundens ønsker møtes av skreddersydde materialer med unike egenskaper. Dette er fordi magnetiske materialer brukes i en rekke områder og bransjer, inkludert urmakeri, medisinsk teknologi, regenerativ energi, skipsbygging, installasjonsteknologi, bilproduksjon og romfart. Under produksjonen må de enkelte produksjonstrinn derfor reguleres og overvåkes svært nøyaktig. VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG i Hanau, Tyskland har et bredt utvalg av magnetisk og fysisk høykvalitets halvfabrikat og deler, induktive komponenter for elektronikk, magneter og magnetiske systemer.

JUMO mTRON T-løsning for selskapet VACUUMSCHMELZE GmbH & Co.KG

Løsning

Produksjonen og behandlingen av disse materialene foregår i industrielle ovner som når temperaturer over 1000 ° C. I industrielle ovner er presis temperaturkontroll og overvåking nødvendig for å garantere kvaliteten på materialene. I tillegg til materialkvalitet spiller også energikostnader en viktig rolle for VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG. Optimalisert temperaturkontroll sikrer også økt energieffektivitet. Kjernen er en sentral prosessorenhet med prosesskart for opptil 30 inngangs- eller utgangsmoduler. CPU-en har overlegne kommunikasjonsgrensesnitt inkludert en webserver. For individuelle styringsapplikasjoner har systemet en PLS (CODESYS V3), programgenerator og grenseverdiovervåkingsfunksjoner samt matematiske og logiske moduler. I tillegg til å muliggjøre visualisering av alle prosesser, muliggjør det praktiske multifunksjonspanelet brukervennlige styreenheter og programgeneratorer. I tillegg støttes brukeravhengig tilgang til parameter- og konfigurasjonsdata for hele systemet. Opptaksfunksjonene til en datalogger, inkludert en webserver, er implementert som en spesialfunksjon. Den omfattende JUMO-produktporteføljen som i tillegg til automatiseringsløsninger inkluderer termoelementer, styreenheter, tyristorregulatorer og sikkerhetstemperaturbegrensere ble også brukt til å konstruere ovnene.


Klokkeovn etter fjerning av varmekappen for å starte kjølefasen

Klokkeovn etter fjerning av varmekappen for å starte kjølefasen

Klokkeovn etter fjerning av varmekappen for å starte kjølefasen

Klokkeovn etter fjerning av varmekappen for å starte kjølefasen

Klokkeovn - uten varmekappe i forgrunnen, men med varmekappe installert i bakgrunnen

Projektets resultat

JUMO leverer ikke bare enkeltkomponenter, men støttet også, som tjenesteleverandør, hele prosjektet fra konseptuell formulering til oppstart på stedet.