Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfigurasjon funnet. Kontakt administratoren.

 
Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfigurasjon funnet. Kontakt administratoren.

 
Suksesshistorie for vannkraft

Produksjon av elektrisitet gjennom naturlige energikilder

Dammer har blitt bygget i tusenvis av år, og fungerer som flomsikring og bidrar i kombinasjon med vannkraftverk betydelig til produksjon av fornybar energi. Vannkraft produserer kun små karbondioksidutslipp i motsetning til fossile energikilder. Kina investerer i vannkraftverk for å møte landets økende energiforbruk på en klimavennlig måte. Blant disse er Wudongde vannkraftverk (WDD) i de nedre delene av Jinsha-elven, et anlegg som ble satt i drift i juni 2020.

Applikasjon

Wudongde har en installert kapasitet på 10,2 millioner kilowatt og regnes som det fjerde største vannkraftverket i Kina og det syvende største i verden. Anlegget består av flere enheter og har den største kapasiteten i verden for en enkelt enhet. Kraftverket sies å kunne levere energi til rundt 1,8 millioner kinesiske husstander fra en enkelt enhet. Det sier seg selv at en slik gigantisk struktur stiller spesielle tekniske krav, som JUMO har implementert sammen med en internasjonalt etablert produsent av omformersystemer.

Temperaturen på oljehydraulikken i for eksempel generatorer og turbiner må overvåkes og kontrolleres for å forhindre maskinskader, turbinhavari og svikt i strømproduksjonen. Temperaturfølerne som brukes skal være egnet for overdimensjonerte rør, reagere raskt på høyhastighetsflow og kunne måle på en stabil og pålitelig måte selv når det oppstår store vibrasjoner. Minst like viktig er at de har utmerkede tetningsegenskaper og lavt vedlikeholdsbehov.

I tillegg skal fuktighet og lufttemperatur i generatorrommene kontrolleres og ved behov korrigeres for å hindre korrosjon, elektrisk overslag og skader på elektriske installasjoner.


Wudongde-dammen ovenifra

Wudongde-dammen ovenifra

Overdimensjonerte ledninger inne i damveggen

Overdimensjonerte ledninger inne i damveggen

Løsning


JUMOs kinesiske datterselskap var ansvarlig for den tekniske implementeringen av disse kravene. Det ble brukt flere smarte løsninger som problemfritt taklet de mest ekstreme forhold.

Trykksatte RTD temperatursensorer med SIL-godkjenning og metrologisk registrering brukes til å regulere temperaturen på en trykkluftkjølers inn- og utluft i generatorer og generatorrom. Disse finnes i flere varianter og med utskiftbare måleinnsatser.

På denne måten kan eventuelle feil oppdages på et tidlig tidspunkt slik at hensiktsmessige tiltak kan iverksettes. Som f.eks.  stenge deler av anlegget eller varsle teknisk personell.

Innskruings RTD temperatursensor fra JUMO

Innskruings RTD temperatursensor fra JUMO

Temperaturmålepunkter med B-hode inklusive en robust skruehylse i rustfritt stål.

Temperaturmålepunkter med B-hode inklusive en robust skruehylse i rustfritt stål.

Resultat


Klimaendringene har gjort overgangen til fornybar energi viktigere enn noen gang. Wudongde er et eksempel som viser at JUMO bidrar på en viktig måte til energiomstillingen og at selskapet kan gjennomføre store globale prosjekter gjennom sine datterselskaper takket være sine fleksible og integrerte måle- og automasjonsløsninger. Selv spesielt vanskelige utfordringer kan forvandles til perfekt passende applikasjoner av erfarne ingeniører og JUMO Engineering - enten det er i Kina, Sør-Amerika eller India.

Selve vannkraftverket er en viktig del av Kinas «West-East Power Transmission Project» som åpner opp energiressursene i den vestlige delen av Kina mot den svake delen i øst. Det forventes å spare rundt 12,2 millioner tonn karbon per år og drastisk redusere utslippene av karbondioksid og svoveldioksid.