Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfigurasjon funnet. Kontakt administratoren.

 
Advarsel

Advarsel

Ugyldig konfigurasjon funnet. Kontakt administratoren.

 
Fallstudie - APPLIKATIONER + KUNSKAP

Färska grönsaker varje dag

I Nederländerna äter vi ungefär 131 gram grönsaker per dag. Vuxna (145 gram) äter mer grönsaker än barn (79 gram). Grönsakskonsumtionen ökar med stigande ålder.Enligt uppgifter från "het Voedingscentrum" äter vi 83 % av grönsakerna under middagen och 11 % under lunchen.

Uppgift

Grönsaker kommer till oss på flera olika sätt. Vissa grönsaker importeras från hela världen och andra odlas i Nederländerna. Om vi tittar på utbudet av färska produkter hos grönsakshandlaren, på den lokala marknaden eller i stormarknaderna finns det ett stort urval. Det är en intressant process att tillverka bladgrönsaker, rotfrukter, kål, lök och groddar.

Från frö till skörd

Den nederländska fröodlingsindustrin förbättras kontinuerligt för att möjliggöra tillväxt och skörd av grönsaker. Företaget Bejo Zaden i Warmerhuizen i Nederländerna, med dotterbolag i mer än trettio länder, är ledande inom odling, produktion och handel med grönsaksfrön. Det krävs mycket forskning för att odla fröer och Bejo använder sig av testkammare för detta ändamål. I dessa testkammare undersöks hur till exempel temperatur, fuktighet och belysning påverkar fröets utveckling.

Kammaren med 9 avdelningar

Frost Klimaattechniek i Stompetoren är specialiserad på leverans och installation av klimatkammare. Speciellt för Bejo har företaget gått samman med JUMO.
I Nederländerna är effektivitet nyckeln till fröodling. Därför är det viktigt att övervaka alla faktorer som kan påverka frötillväxten och att kunna justera dem vid behov. För denna process har Bejo klimatkammare till sitt förfogande för teständamål och en av dessa kamrar är 9-kammaren. För just detta ändamål började Bejo leta efter en ersättare. Frost Klimaattechniek har ombetts att ta den gamla kammarens utformning som utgångspunkt för den nya kammaren.

Växthus

Konstruktionen och genomförandet säkerställer högsta tillförlitlighet i systemet för att kunna förutse framtiden.

mTRON T

mTRON T

Växthus

Växthus

Lösningsmetod

Redo för framtiden

Det krävs särskilda kunskaper för att styra den nya testklimatkammaren med 9 avdelningar. Temperatur och luftfuktighet mättes i den nuvarande kammaren, och detta kommer därför också att ligga till grund för den nya kammaren. Dessutom måste den nya kammaren vara utrustad med expansionsmöjligheter för att kunna uppfylla förväntningarna på de nya tillämpningarna.
I synnerhet kommer det att vara möjligt att sänka den önskade nedre gränsen för temperaturen. För att rotera fröna är varje avdelning utrustad med en valsbank. Bejos önskemål är en möjlighet att använda sig av ett centralt styrsystem, vilket har förverkligats i form av en PLC-styrning med ett intuitivt fungerande HMI. När det gäller belysningen begärde Bejo LED-moduler i de olika avdelningarna i stället för standardarmaturer.

JUMO PLC-teknik

PLC teknik i kombination med reglerteknik kräver specialkunskaper och kompetens. Många års erfarenhet i branschen har gjort att Frost bad JUMO att styra det nya klimatskåpet med nio kammare på Bejo. Temperatur, luftfuktighet och belysning styrs per avdelning. Avsikten är att dessa värden ska kunna ställas in valfritt per avdelning utan att orsaka kondensationsproblem. I varje avdelning bör den inställda temperaturen kunna uppnås både i positiv och negativ riktning.
Förutom att värma, kyla, återfukta och torka individuellt reglerar och styr JUMO mTRON T ventilationshastigheten och styr valsarna och ljusintensiteten per avdelning.


Resultat av projektet

Frost´s samarbete med JUMO har resulterat i en installation på Bejo som uppfyller alla relevanta kyl- och elektriska krav. Designen och utförandet ger högsta möjliga tillförlitlighet i installationen samtidigt som man förbereder sig på framtiden. Skåpet är redo för installation av en dubbelkompressor. Fokus ligger på tillförlitlighet, noggrannhet och användarvänlighet. Detta bidrar till forskning som ger mer insikt i de fysiologiska aspekterna av Bejos frön, vilket kan leda till ökad skörd, säkrare skörd och förbättrad produktkvalitet.