Fjernvarmeforsyningsstasjoner

Fjernvarme brukes i økende grad i urbane områder for å forsyne bygninger med varme og varmtvann. Her kommer varmen direkte fra produsent eller et oppsamlingssted og distribueres til fjernvarmestasjoner som går direkte til forbrukeren. Koordinerte temperatursensorpar inkludert tilbehør brukes her for å måle energiforbruk.

Vår løsning for fjernvarmestasjoner

Koordinerte temperaturgiverpar og egnede installasjonssteder

Vår løsning for varme- og kjølemålere

Energiforbruket fastsettes på distribusjonsstasjonene hvor fjernvarmen distribueres til forbrukerne. Basert på nøyaktige målinger av temperaturforskjeller. De utplasserte temperatursondeparene fra JUMO er derfor spesielt samordnet med hverandre i en spesiell prosess. JUMO tilbyr i tillegg egnede nedsenkningslommer og installasjonspunkter for optimal plassering av RTD-temperaturgiverene.