Fjernvarmeforsyningsstasjoner

Temperaturmätning

Temperaturmåling spiller en avgjørende rolle ved kjøp av energikostnader med en varme- eller kjølemåler. Temperaturgiverene i flow og retur flow er koblet sammen gjennom en spesiell prosess slik at de kan oppnå de minste temperaturforskjellene. Alle normative krav (European Measuring Instruments Directive eller nasjonale forskrifter) må oppfylles for kommersielle transaksjoner.

Vår løsning for temperaturmåling

Perfekt koordinert med hverandre

Optimale varmemengdemålinger gjennom temperaturgiverpar fra JUMO

Temperaturgiverparene i JUMO HEATtemp-serien er optimalt koordinert med hverandre enten med et terminalhode eller en tilkoblingskabel. RTD temperatursensorene er utviklet spesielt for små temperaturforskjeller i varme- og kjølemålere, noe som muliggjør implementering på steder som f.eks. distribusjonsstasjoner for fjernvarme.

Din kontaktperson


Sektorsjef Temperaturføler Varmemåler

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10