Fjernvarmeforsyningsstasjoner

Temperaturmätning

Temperaturmåling er det avgjørende kriteriet for varme- og kjølemålere. RTD-temperatursensorene er koblet sammen i en spesiell prosess for å oppdage de små temperaturforskjellene. Samtidig oppfylles de normative kravene i det europeiske måleinstrumentdirektivet og nasjonale forskrifter.

Vår løsning for temperaturmåling

Koordinert for optimal differensialmåling

Koordinert for optimal differensialmåling

JUMOs RTD temperatursensor gjennomgår en spesiell prosess for varme- og kjølemålere. Først når giverparet i JUMO HEATtemp-serien er koordinert med hverandre, kan de måle små temperaturforskjeller. Denne målingen er grunnlaget for beregning av energikostnader og må derfor oppfylle strenge krav.

Din kontaktperson


Sektorsjef Temperaturføler Varmemåler

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10