Overvåking av differansetrykk

Övervakning av differenstryck

Lauteringen i et klassiskt lauteringsfat er i utgangspunktet en mekanisk metode hvor det dannes et filtreringsikt fra skallene gjennom rett resirkulering av mesken. Mesken blir så filtrert gjennom denne. For at filtreringen skal være effektiv, kan filterkaken løsnes på riktig måte.

Anbefalt løsning for differensialtrykkmåling

Den optimale bevegelsen med riktig trykk

Vår løsning for differensialtrykkmåling i lauter tun

Trykktransmitteren JUMO dTRANS p20 DELTA er perfekt for bruk i matproduksjon. Den måler differensialtrykket pålitelig. Dette betyr at høyden på kutterne, samt hastigheten på bevegelsen i lauter tunet kan kontrolleres optimalt, og dermed sikre perfekt filtrering av mesken og kvaliteten på ølet.

Din kontaktperson


Sektorsjef for mat og drikke

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10