Temperaturovervåking

Temperaturövervakning

For å få en effektiv lauteringsprosess er også temperaturen på mesken avgjørende. Dette fordi når temperaturen øker, synker vørterens viskositet, noe som gjør at utvaskingen kan gjennomføres raskere. Temperaturen bør imidlertid ikke overstige 80 °C fordi enzymets amylase da forblir aktivt.

Prosessdata
Utvaskingstemperatur max. 80 °C

Anbefalt løsning for temperaturovervåking

Perfekt temperatur for viskositet og enzymer

Vår løsning for temperaturovervåking

Den elektroniske temperaturvakten JUMO DELOS T holder temperaturen i laketanken konstant. Ved hjelp av temperaturen holdes viskositeten til mesken så lav som mulig slik at lakeprosessen blir raskere. Fremfor alt sørger den hygieniske temperaturvakten for at en temperatur på 80 °C ikke overskrides slik at enzymet amylase forblir aktivt da dette er nødvendig for prosessen.

Din kontaktperson


Sektorsjef for mat og drikke

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10