Mesking

Ved mesking er det nødvendig med nøyaktig temperaturmåling for at prosessen skal lykkes. Maltblandingen reguleres gjennom et forhåndsbestemt temperaturprogram slik at stivelsen i malten brytes ned til sukker. En meget presis temperaturregulering muliggjør også et høyt sukkerutbytte, noe som gjør at du kan påvirke fylden og alkoholinnholdet i ølet.

Våre produktanbefalinger til denne applikasjonen

Vår løsning for meskning

Perfekte forhold for meskning

Ved mesking reguleres temperatur og tid. pH-verdien overvåkes også. Alle signaler kan logges på en manipulasjonssikker måte. Automatiseringssystemet JUMO mTRON T kan benyttes som et overordnet styresystem i bryggeriet. På denne måten kan du alltid følge hele prosessen og fremfor alt overvåkes kvaliteten på ølet.