Temperaturovervåking

Temperaturövervakning

Prosessene som foregår under kokingen av vørteren er avgjørende for den etterfølgende kvaliteten på ølet. Det er derfor viktig å følge temperatur-tidsprogrammet strengt for best resultat. Dette betyr at pålitelig måle- og kontrollteknologi er nødvendig, spesielt for å koordinere temperatur og trykk perfekt i forhold til hverandre.

Anbefalt løsning for temperaturovervåking

Riktig temperatur for et godt øl

Den rette balansen mellom energi og smak

Når det gjelder brygging av øl gjelder ikke «jo mer jo bedre». En perfekt temperatur som er overvåket og nøyaktig kontrollert  gir grunnlaget for optimal smak. JUMO IMAGO 500 er det rette produktet for denne oppgaven. Sammen med en hygienisk RTD-temperatursonde kontrollerer den temperaturen og også trykket om nødvendig. Andre nyttige funksjoner som registrering av målte verdier tilbys også.

Din kontaktperson


Sektorsjef for mat og drikke

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10