pH-verdi overvåking

pH-värde övervakning

Målingen av pH-verdien spiller en viktig rolle i en CIP-prosess. Dette fordi, kun nøytralisert vann kan ledes til sluk. pH-verdien må derfor måles og vannet nøytraliseres ved behov.

Anbefalt løsning for pH-måling

Garantert neutralisert

Våre løsninger for pH måling

JUMO tecLine HY pH (kombinasjonselektroder) brukes til å overvåke pH-verdien. Ved behov brukes JUMO AQUIS 500 pH, JUMO dTRANS pH 02 eller ved behov for flere kanaler brukes JUMO AQUIS touch S som omformer og regulator. Sistnevnte kan også håndtere andre signaler og tilbyr muligheter for logging samt digitale grensesnitt. Dette betyr at vannrensing kan automatiseres.

Din kontaktperson


Sektorsjef for mat og drikke

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10