Temperaturovervåking

Temperaturovervåking

For å oppnå optimal effekt og maksimal effektivitet, må varmebalansen i en dieselmotor styres svært nøyaktig Nøyaktig temperaturmåling er av største betydning fordi motoren kun yter optimalt innenfor et smalt temperaturområde.

Våre komponenter

Optimal temperatur för full effekt

Vår lösning för temperaturmätning i dieselmotorer

En inskruvnings RTD-temperaturgivare från JUMO används i dieseltågens motorer. Den sticker ut på grund av sin robusthet i krävande installationsapplikationer. Enheten ger exakta temperaturvärden för motorn och smörjoljan samt laddluften till motorstyrningen. Data överförs också från huvudkylkretsen till styrenheten för hantering av motorkylning. Som ett resultat garanteras optimal motoreffekt.

Din kontakt


Market Segment Manager Railway Technology

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10