Overvåking av frostbeskyttelse

Frostskyddsövervakning

For å beskytte jernbanekjøretøyets vanntanker mot frostskader i den kalde årstiden, kobles varmeanleggene i tankene inn når utetemperaturen er lav. Her garanterer JUMO termostater nøyaktig og pålitelig temperaturovervåking og varmeelementdrift.

Våre produktanbefalinger for din løsning

Trygg vannforsyning med alle temperaturer

Vår løsning for å beskytte vanntanker mot frost

JUMOs panel- /overflatemonterte termostater brukes for å beskytte vanntankene. Temperaturverdiene kan også registreres av RTD-temperatursensorer og deretter behandles i den elektroniske styreenheten. Nivået på vanntankene overvåkes ved hjelp av JUMO MIDAS S06 eller JUMO MIDAS DP10 differensialtrykksensor som er forhåndsbestemt for lavt trykk.

Din kontakt


Sektorsjef for jernbaneteknologi

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10