Varmesystem om bord på skip

Nivåmåling

Væsker, vanligvis vann, brukes i varme- og klimaanlegg for å overføre varme eller kjøling. Systemets fyllingsnivå må overvåkes permanent, slik at det alltid er nok væske i systemet og at det fylles opp med riktig mengde ved behov. Her brukes en pålitelig flottørbryter.

Vår løsning for nivåmåling

Pålitelig nivåmåling med JUMO NESOS

Alltid nok væske i systemet

For nivåovervåking i varme- og klimaanlegg på skip tilbyr JUMO flottørbryteren NESOS R03 LS. Utenom  relevant DNV GL-godkjenning, har den også fleksibel installasjon og vedlikeholdsfri enhetsstruktur. Dette sikrer at det alltid er nok væske i systemet.


Din kontakt


Filialsjef for skipsbygging

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10