Illustrasjon av et tankskip med måleteknologi

Trykkovervåking

Trykket inne i tanken må overvåkes permanent, da smelteprosessen av propangass (LPG) er svært avhengig av trykket og fordamping av gassen kan få katastrofale konsekvenser. Med flytende naturgass (LNG) er temperaturen ekstremt lav. Mediet må derfor varmes opptil -40 °C via fordampningsledninger for at trykksensoren skal overvåke det indre tanktrykket. JUMO dTRANS p20 kan håndtere disse måleoppgavene

Prosessdata
Flytende petroleumsgass (LPG) trykk 10 til 20 bar ved romtemperatur
Flytende naturgass (LNG) trykk maks. 230 mbar ved -161 til -164 °C

Våre komponenter for trykkovervåking

Trykkmåling i flytende gasstanker

Optimal løsning for LPG- og LNG-tanker

JUMO dTRANS p20 er den optimale løsningen for å utstyre tanker for flytende gass. Trykksensoren kan håndtere både trykket av flytende petroleumsgass (LPG) og de ekstremt lave temperaturene i flytende naturgasstankene. Den har også de nødvendige godkjenningene for marine Ex-applikasjoner.

Din kontakt


Filialsjef for skipsbygging

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10