Illustrasjon av et tankskip med måleteknologi

Temperaturmåling

I gass- og oljetanker må temperaturen holde seg konstant og må derfor overvåkes permanent. Råolje transporteres ved 50 °C, flytende petroleumsgass (LPG) under trykk (10 bar) ved romtemperatur og flytende naturgass (LNG) ved ca. -160 °C. For å overvåke det indre tanktrykket ved disse lave temperaturene, varmes gassen opp til -40 °C via fordampningsledninger til trykksensoren.

Prosessdata
Råoljetemperatur 50°C
Flytende petroleumgastemperatur (LPG) 20°C ved 10 bar
Flytende naturgastemperatur (LNG) -161 til -164°C
Flytende naturgastemperatur (LNG) for trykkmåling -40°C

Våre komponenter for temperaturmåling

Maksimal sikkerhet på land som til vann

Vår løsning for temperaturmåling i gass- og oljetanker

Med RTD temperatursensor og termostater som gir både skipsbygging og Ex-godkjenning, tilbyr JUMO den optimale løsningen for temperaturmåling i gass- og oljetanker på skip. Spesielt med flytende gass kan en temperaturøkning få katastrofale konsekvenser. Fordamping fører til overtrykk i tanken og muligens til eksplosjoner. Derfor er presis overvåking og regulering av fordampingen av flytende naturgass avgjørende for trykkmåling.

Din kontakt


Market Segment Manager Shipbuilding

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10