Håndtering av ballastvann

Skip fylles med ballastvann etter tømming av kloakk eller lossing av last for å opprettholde balansen. Den tas fra det lokale vannet og slippes ut i havna når den lastes opp igjen. For å hindre at ballastvannet og plantene, dyrene, virusene og mikroorganismene det inneholder skader økosystemene, må vannet behandles.

Våre produktanbefalinger for din løsning

Håndtering av ballastvann med JUMO

Måle- og reguleringsteknologi beskytter verdens økosystemer

Når skip (delvis) slipper ut eller slipper ut kloakk, gir ballastvann fra lokale farvann balanse. Når den så slippes ut igjen i en annen havn, kan det lokale økosystemet bli alvorlig skadet, for eksempel av fremmede dyr, planter, virus og andre mikroorganismer. Av denne grunn må den internasjonale konvensjonen for kontroll og håndtering av skips ballastvann og sedimenter umiddelbart følges og ballastvannet må behandles deretter. JUMO tilbyr måle- og styreteknologi for ulike ballastvannhåndteringsprosesser som har marine godkjenninger.