Håndtering av vann på skip

Konduktivitetsmätning

Avsaltingsgraden i omvendt osmose kan bestemmes gjennom å måle ledningsevnen. For dette formålet måles konduktiviteten før og etter omvendt osmose. Den induktive konduktivitetsmåleren JUMO CTI-500 brukes til å overvåke og kontrollere konduktivitet. Den integrerte temperaturmålingen muliggjør nøyaktig og rask temperaturkompensasjon, noe som er spesielt viktig ved måling av konduktivitet.

Prosessdata
Konduktivitet maks. 2500 μS/cm ved 20 °C

Våre komponenter for konduktivitetsmåling

Mer vann fra sjøvann

Pålitelig overvåking av avsalting med JUMO

Avsaltingsprosessens suksess sikres ved sammenlignende konduktivitetsmålinger før og etter omvendt osmose. Dette sikrer også at grenseverdiene for drikkevann ikke overskrides. JUMO gir deg et komplett system for dette formålet. Sensorer, transmittere og et flerkanalsmåleinstrumentet JUMO AQUIS touch. Sistnevnte er et sentralt system som registrerer alle målte verdier, tar over kontroll- og reguleringsfunksjoner og registrerer verdier som må verifiseres

Din kontakt


Filialsjef for skipsbygging

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10