Overvåking av vannkvalitet ved produksjon av drikkevann på skip

Kontroll av vattenkvalitet

Strenge hygienebestemmelser gjelder for drikkevann, Vannkvaliteten må derfor følges nøye. I tillegg til pH-verdien måles også fritt klor, som brukes til å desinfisere vannet. JUMO tilbyr et omfattende system av intelligente sensorer for dette formålet.

Prosessdata
pH verdi 6.5 til 9.5
Fritt klor maks. 0.3 mg/l

Våre komponenter for optimal vannkvalitet

Rent drikkevann takket være JUMO

Væskeanalysesystem sikrer drikkevann om bord

Flerkanals måleinstrumentet  JUMO AQUIS touch S er kjernen i systemet for å få rent drikkevann fra sjøvann. I tillegg til å måle pH-verdien og fritt klor, kontrollerer den dosen av pH-nøytralisering og desinfeksjon. Verdiene fra trykk- og konduktivitetsmålinger i omvendt osmosesystemet kan også behandles og registreres her.

Din kontakt


Filialsjef for skipsbygging

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10