Behandling av dricksvatten ombord på fartyg

Nivåmätning

För att förhindra överflöde i avloppsreningsverket övervakas vattennivån i de olika stadierna permanent. Detta säkerställer också en jämn vattenfördelning och en optimal användning av anläggningen. För detta ändamål använder JUMO nivåsonder från JUMO MAERA-serien - naturligtvis med GNV DL-godkännande.

Vår rekommendation för kontinuerlig nivåmätning

Nivåmätning på ett enkelt sätt

Pålitlig nivåövervakning med JUMO

Vi rekommenderar JUMO MAERA S29 SW för tillförlitlig övervakning av nivån i avloppsvattnet. Titannivågivaren mäter nivån kontinuerligt med hydrostatik för att förhindra överflöd. DNV-GL-godkännandet bekräftar att det är lämpligt för applikationer inom sjöfarten.

Din kontakt


Filialsjef for skipsbygging

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10