SAT og TUS test

SAT- och TUS-test

JUMO thermoCOR er et bærbart målesystem som anleggsoperatøren uavhengig kan utføre vanlige SAT- og TUS-tester med vanlig nøyaktighetsnivå. Det bærbare målesystemet er en svært presis dokumenterende testenhet med 12 analoge innganger for termoelementer. Ved bruk av et spesifikt utformet integrert kaldkryss, betyr at enheten overholder nøyaktighetskravene fastsatt i henhold til AMS2750- og CQI-9-standardene.

For pålitelig utførelse av SAT- og TUS test

Sertifisert sikkerhet for kammerovnen din

Vår løsning samsvarer med AMS2750 og CQI-9 standardene

Temperature Uniformity Surveys(TUS) og System Accuracy Tests (SAT) er avgjørende i varmebehandlingssystemer. De muliggjør deteksjon av varme og kalde områder i fyringskamre. Dette sikrer repeterbarhet i produksjonsprosessen, gjør det mulig å oppfylle forpliktende kundekrav, og reduserer antall klager. TUS testen hjelper også med forebyggende vedlikehold. Vårt bærbare JUMO thermoCOR-målesystem hjelper deg med å utføre testene uavhengig. Enheten overholder møyaktighetskravene iht. AMS2750 og CQI-9.

Din kontakt


Varmebehandling

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10