Flowmåling med en flowmåler og en display / styreenhet.

Flowmåling

For at koagulering skal skje optimalt, må vannet strømme gjennom flokkuleringssystemet med riktig hastighet. Derfor måles flow med en induktiv flowmåler, verdiene vises og kontrolleres.

Vår løsning for flowmåling

Go with the flow

JUMO sikrer flow i flokkuleringsanlegget

Nivåmålingen i flokkuleringssystemet utføres med JUMO MAERA F27 nivåsonde. Styreenheten eller indikatoren for standardsignaler, JUMO di 308, viser tilsvarende verdi. På denne måten kan fyllingsnivået enkelt overvåkes og reguleres for å sikre en optimal prosessflyt i flokkuleringssystemet.

Din kontaktperson


Market Segment Manager Water and Wastewater

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10