Nivåmåling med en nivåsonde og en display / styreenhet

Nivåmåling

Et visst nivå må opprettholdes slik at prosessene i de enkelte bassengene i filtreringssystemet kan gå jevnt. På denne måten kan vannet ledes fra det ene bassenget til det neste etter at en prosess er fullført.

Vår løsning for nivåmåling

Alltid tilstrekkelig med vann i flokkuleringssystemet

JUMO-enheter sikrer flokkuleringsprosessen

Nivåmålingen i flokkuleringssystemet utføres med JUMO MAERA F27 nivåsonde. Styreenheten eller indikatoren for standardsignaler, JUMO di 308, viser tilsvarende verdi. På denne måten kan fyllingsnivået enkelt overvåkes og reguleres for å sikre en optimal prosessflyt i flokkuleringssystemet.

Din kontaktperson


Market Segment Manager Water and Wastewater

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10