Turbiditetsmoling i koagulering- og flokkuleringsanlegg

Klarhetsmåling

Ettersom flokkuleringsanlegget er designet for å fjerne partikler fra vannet ved koagulering, må turbiditeten selvfølgelig også måles. Optiske sensorer brukes for å avgjøre om prosessen er effektiv og om vannets turbiditet oppfyller kravene til drikkevann.

Vår løsning for turbiditetsmåling

Turbiditetsmåling i flokkuleringsanlegget

Klart vann takket være JUMO-sensorer

Målet med koagulasjonsprosessen og flokkuleringsanlegget er å fjerne partikler fra vannet. Disse er synlige i form av turbiditet. Den optiske JUMO tecLine NTU-sensoren overvåker denne renseprosessen og måler pålitelig turbiditeten i vannet, selv når det ikke lenger er synlig for det menneskelige øyet. Verdiene vises og styres ved hjelp av JUMO AQUIS 500 RS sender og styreenhet.

Din kontaktperson


Leder for vann- og avløpssektoren

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10