Desinfeksjon

Ved hjelp av desinfeksjon fjernes eller drepes mikroorganismer fra vannet. Det vanligste desinfeksjonsmiddelet i drikkevannsbehandling er klor. I henhold til kravet, «så mye som nødvendig og minst mulig», skal konsentrasjon og dosering av klorinnholdet overvåkes kontinuerlig.

Vår løsning for desinfeksjon

Det er riktig dose som teller

JUMO måler og regulerer klorinnholdet

Vi ønsker alle rent drikkevann som ikke smaker klor. For at balansegangen skal lykkes tilbyr JUMO presis måling og kontroll av klorinnholdet, samtidig som alle verdier registreres i henhold til bevisplikten. Mens JUMO tecLine Cl2-sensoren måler pålitelig og måleomformeren/styreenhetn JUMO dTRANS AS02 viser og sjekker verdiene, registrerer JUMO LOGOSCREEN alle verdier på en manipulasjonssikker måte.