Filtrering

Filtrering refererer til prosesser der en fast-væske blanding i vann eller avløpsvann kan separeres eller deles opp av filtre. Trykkovervåking før og etter filteret er nødvendig for effektiv filtrering.

Vår løsning for filtreringssystem

Måle- og styreteknologi for optimal filtrering

JUMO sikrer riktig trykk

JUMO sørger for riktig trykk i filtersystemet. Trykksensorer i starten og slutten av systemet måler og regulerer trykket pålitelig. Dette skaper en konstant flyt og dermed optimale forhold for filtreringsprosessen

Din kontaktperson


Leder for vann- og avløpssektoren

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10