Filtrering

Filtrering refererer til prosesser der en fast-væske blanding i vann eller avløpsvann kan separeres eller deles opp av filtre. Trykkovervåking før og etter filteret er nødvendig for effektiv filtrering.

Vår løsning for filtreringssystem

Måle- og styreteknologi for optimal filtrering

JUMO sikrer riktig trykk

JUMO sørger for riktig trykk i filtersystemet. Trykksensorer i starten og slutten av systemet måler og regulerer trykket pålitelig. Dette skaper en konstant flyt og dermed optimale forhold for filtreringsprosessen

Din kontaktperson


Market Segment Manager Water and Wastewater

JUMO AS Norge +47 67 97 37 10 +47 67 97 37 10