Kjøletårn

I kjøletårnet forsvinner overflødige tekniske prosesser ved å fordampe vann. For å motvirke fortykning av vannet under fordampning og for å sikre hygienen til kjølevannet, kan JUMO levere måle- og styrteknologi. Ved å overvåke konduktivitet, turbiditet og pH-verdier sikres kvaliteten på kjølevannet.

Vår løsning for kjøletårn

Ren lösning för toppkylvatten

Komplett mät- och automatiseringsteknik för kylvattenbehandling

Som systemleverantör tillhandahåller JUMO plattmonterad mät- och styrteknik för evaporativa kyltorn. Du kan därmed ha kontroll över ledningsförmågan, pH-värdet och grumligheten vid en central punkt. Vid behov kan klor eller brom också mätas. Det är naturligtvis också möjligt att registrera de uppmätta värdena på ett manipuleringssäkert sätt. JUMO-reglerteknik styr avsaltningsprocessen och doseringen av biocid eller desinfektionsmedel. Här säkerställer en flödesvakt kontinuerlig cirkulation.